2323123
Từ khóa : Sách Đoàn - Đội,....
THÔNG BÁO
Video : LỊCH SỬ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH


1. Ban Giám đốc
Giám đốc: Lê Thanh Hà - ĐT 024.62631719; 0903509575
Phó Giám đốc: Quách Xuân Liên: 024.62631721; 0913229123
2. Ban Biên tập:
Trưởng Ban: Nguyễn Tiến Thăng - ĐT 024.62631715
3. Phòng Sản xuất - Phát hành & Kinh doanh dịch vụ
ĐT: Phát hành 024.62631722
4. Phòng Hành chính - Tài vụ
Trưởng Phòng: Nguyễn Thu Hà; ĐT 024.62631724