THÔNG BÁO

SỰ KIỆN NỔI BẬT


Đồng chí Lê Thanh Hà, Phó Tổng biên tập báo Sinh viên Việt Nam - Hoa Học Trò được điều động và bổ nhiệm làm Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Thanh Niên.