THÔNG BÁO

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh đến thăm và làm việc với NXB Thanh Niên

Nhân ngày nhà báo Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư nhất Trung ương Đoàn đến chúc mừng Nhà xuất bản Thanh niên.